Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Gorazdowski prowadzi sprawy sądowe z zakresu roszczeń cywilnych p-ko instytucjom bankowym udzielającym tzw. kredytów pseudofrankowych  (indeksowanych i denominowanych) w związku z bezprawnym stosowaniem w zawieranych umowach tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych) obejmujących, m.in. : stosowanie niedozwolonej waloryzacji (tzw. spread), dowolnej zmiany ustalonego oprocentowania oraz pobierania tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i zamieszczania w umowach innych bezskutecznych postanowień, jak również prowadzi sprawy karno-gospodarcze w imieniu pokrzywdzonych z tytułu nieprawidłowości przy prowadzeniu akcji kredytowych przez banki z konsumentami i doprowadzenia ich niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wyzyskaniu błędnego przekonania kredytobiorców o całkowitym koszcie kredytu (CKK), zatajeniu faktycznych konsekwencji spłaty kredytu udzielanego na podstawie kursu kupna CHF, a spłacanego na podstawie kursu sprzedaży CHF, celowego niesprecyzowania kryteriów ustalania tego kursu, zatajenia ryzyka kursowego, w szczególności ryzyka związanego ze wzrostem zobowiązania w związku ze zmianą kursu CHF, ukrycia przed konsumentami tzw. pozostałych kosztów kredytu, w rezultacie przedstawienia konsumentom do zawarcia umowy kredytowej i wprowadzenia do obrotu prawnego produktu finasowego umożliwiającego jedostronny nieuzasadniony zysk banku przy braku poszanowania istotnych praw konsumenta - kredytobiorcy, naruszeniu Prawa bankowego, cywilnego, karnego co skutkuje uzyskaniem przez bank nienależnego świadczenia z tytułu umowy na niekorzyśćkonsumenta/pokrzywdzonego/kredytobiorcy, tj. w kierunku czynów z art. 286 kk i art. 294 kk. 
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.