Kradzież tożsamości, często określana także jako defraudacja, fałszerstwo, przejmowanie tożsamości lub danych osobowych identyfikujących użytkownika, to przestępstwo dość powszechne w sieci Internet. Z reguły mamy do czynienia z zachowaniem polegającym na bezprawnym pozyskaniu naszych danych osobowych i wykorzystaniu ich wbrew naszej woli w różnych celach przestępczych. Pozyskane w sposób bezprawny dane identyfikujące naszą tożsamość mogą być wykorzystywane do wyłudzenia kredytu na nasze imię i nazwisko; prowadzenia fałszywej działalności gospodarczej w celu wyłudzania, np. zwrotu podatku VAT, dotacji; wynajęcia hotelowego pokoju w celu kradzieży znajdującego się w nim mienia; zaboru w celu przywłaszczenia pojazdu z wypożyczalni samochodów; zawarcia umowy telekomunikacyjnej w celu wyłudzenia sprzętu i usług lub innych zdarzeń. Problem narasta z uwagi na rosnąca potrzebę wykorzystywania danych osobowych do przekazywania i wymiany informacji oraz zawierania transakcji na odległość z różnymi podmiotami. Warto zatem przyjrzeć się bliżej omawianej problematyce i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość.

Internet based Identity Theft in terms of normative-descriptive approach

 

Identity Theft covers most of unlawful, instrumental misappropriation or use the identity of a living, dead or fictitious people in order to gain financial or personal or violation of other goods protected by law. Criminal liability for identity theft speak important arguments as the right to privacy, family, home and correspondence, safety and security of legal transactions, the preventive nature of threats. Defining identity theft based on the traditional model of deception proved to be of little use, hence the applicable regulations introduced a new regulation of the offense under article 190 a paragraph 2 of the Criminal Code. In Polish law, identity theft is treated as a separate offense. The legislator foresaw the punishment to three years' imprisonment for the perpetrator who pretending to be another person, uses her image or her other personal information in order to inflict its damage to property or personal. On each of the users responsibility to protect the identity on the network, and it depends on us whether we can meet all threats. Reality will show whether the current phenomenon of criminalization of identity theft in the criminal law is sufficient, or whether further changes are needed .