• stała obsługa prawna dotycząca wszelkich zagadnień prawnych związanych  funkcjonowaniem firmy;
 • sporządzenie końcowych projektów dokumentów prawnych;
 • opiniowanie i weryfikowanie projektów dokumentów;
 •  sporządzenie opinii prawnych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, piśmiennictwa prawnego i orzecznictwa;
 • reprezentowanie firmy wobec innych podmiotów w przypadków sporów, udział w negocjacjach, mediacjach, zawieraniu ugód i porozumień;
 • informowanie o zmianach w przepisach prawa, stosowanej wykładni prawa;
 • bieżące porady i informacje prawne dla pracowników firmy;
 • wydawanie opinii prawnych na polecenie kierownika firmy;
 • współpraca ze służbami finansowymi firmy w celu windykacji i dochodzenia należności;
 • zastępstwo procesowe w sprawach z udziałem firmy;
 • prowadzenie korespondencji prawnej z podmiotami zewnętrznymi, organami i instytucjami publicznymi;
 • wykrywanie,ujawnienie, zabezpieczenia dowodów nieprawidłowości w firmie.