• dochodzenie odszkodowań,
  • sprawy spadkowe,
  • windykacja wierzytelności,
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • negocjowanie umów,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa cywilnego.