Dochodzimy odszkodowań za:

  • błędy medyczne,
  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki przy pracy
  • inne zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową.