• reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych,
  • sporządzanie pism w postępowaniach administracyjnych,
  • pomoc prawna w otrzymywaniu niezbędnych zezwoleń, koncesji, licencji
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.